• 1116 017-3 kicsi good
  • DSCN8394 kicsi good
  •  MG 3153 kicsi

Rail Cargo Logistics - Hungaria sajtóközlemény – A Rail Cargo Logistics - Hungaria irodát nyitott Ferencváros állomáson

.

Budapest, 2018. január 22. – A Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. ünnepélyesen megnyitotta irodáját Budapest-Ferencváros állomáson. A diszponálási központ feladata a Balkán Express elnevezésű irányvonatok zökkenőmentes szervezése és a forgalomban futó kocsik irányításának elősegítése. A ferencvárosi iroda a kiskunhalasi kereskedelmi vonattervezést kiegészítve áll az ügyfelek rendelkezésére addicionális logisztikai szolgáltatásokat is nyújtva.

A Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel és a Rail Cargo Logistics - Austria GmbH-val közös nyitó rendezvényen áttekintették a Balkán országokba indított szerelvények képzésére ez év elején bevezetett új megoldás első tapasztalatait.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2018. január 1-jétől a korábbi – az ausztriai Villach, a magyarországi Sopron és Budapest, a szlovákiai Párkány, valamint a szerb Belgrád – gyűjtőpontok helyett kizárólag a budapesti állomáson szervezi irányvonatokba az Európa-szerte a Balkán irányába feladott küldeményeket. Az összehangolt szervezés lehetővé teszi közvetlen vonatok összeállítását Bulgária, Törökország, Szerbia, Macedónia, illetve Görögország felé. Az első Balkán vonat 2018. január 3-án indult Törökországba, majd leközlekedett az első görög expressz is, melynek futásideje – a teljes útvonalon – a korábbi 5-7 nap helyett mindössze 3 napot vett igénybe. A gyors vonatképzés segítségével Szerbiába napi rendszerességgel indul 2, Görögországba és Macedóniába egy szerelvény, Bulgáriába, illetve Bulgárián keresztül Törökországba pedig kétnaponta indítanak vonatot.

Az új megoldás csökkenti a küldemények várakozási idejét és továbbításuk költségeit. A megszűnő csomópontokban korábban átlagosan 46-95 óra várakozási idővel kellett számolni, ráadásul a vonatok döntő többsége legalább két csomóponton kellett, hogy áthaladjon, amíg a rendeltetési helyre eljutott. Ez költségnövekedést okozott és kocsikihasználási problémát jelentett. Az új vonatképzési eljárással a tartózkodási idő átlagosan 48 óra alá csökkenthető és a kocsik célállomásra jutásának ideje több nappal lerövidül. A szállítás gyorsításától a társaság a forgalom növekedését várja.

Az ünnepségen dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Igazgatóságának elnöke, CEO hangsúlyozta, hogy a vállalat a Rail Cargo Group tagvállalatainak képességeire és az innovatív csoporterőre építve folyamatosan növeli szolgáltatásainak versenyképességét. A Balkán Express vonatok menetideje csaknem eléri a kamionok eljuttatási sebességét, miközben csökkenti az autópályák zsúfoltságát és évi ezer tonnákkal csökkenti az erre a forgalomra eső károsanyag-kibocsátást. A Rail Cargo Hungaria és a Rail Cargo Logistics a jövőben is folytatja erőfeszítéseit hasonló előnyöket nyújtó projektvonatok szervezésére – mondta végezetül dr. Kovács Imre.

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Marketing és kommunikáció

Tel.: 06 1 512 7323

E-mail: press.rch@railcargo.com

 

 

Kocsihasználati díj

.

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Olaszország rendeltetéssel futó forgalomban, amennyiben a küldeményt Olaszországban a Mercitalia Rail (2183) továbbítja, úgy a Rail Cargo Hungaria Zrt. (továbbiakban: RCH) abban az esetben teljesíti valamennyi RCH tulajdonú, továbbá az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsira vonatkozó megrendelést és veszi fel a küldeményt fuvarozásra, ha a fuvar – magyar vonali – költségviselője vállalja az 1. számú melléklet szerinti kocsihasználati díj megfizetését és ezt a kocsi-megrendelés megjegyzés rovatában, valamint a fuvarlevél 7. rovatában (A feladó nyilatkozatai) a következő megjegyzéssel igazolja:

„BUM/169/18 tartalmát elfogadom"

Érvényes:
• 2018. február 1. napjától visszavonásig minden küldemény és minden áru tekintetében, kivéve: gabona (NHM 10. fejezet), maláta (NHM 1107), és repcemag (NHM 1205);
• 2018. július 1. napjától visszavonásig a gabona (NHM 10. fejezet), a maláta (NHM 1107), és a repcemag (NHM 1205) küldeményeknél.

A kocsihasználati díj – eltérő megállapodás hiányában – 28.1 Mellékdíj kódon kerül elszámolásra.

Kérjük, hogy a fuvarköltségek kalkulációja során – a fentiekben részletezett forgalomban – mind az RCH tulajdonában, mind az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsik esetében szíveskedjenek figyelembe venni a kocsihasználati díjat.

Megértő együttműködésüket köszönjük.

Melléklet:
1. számú melléklet: Kocsihasználati díj
2. számú melléklet: Rendeltetési állomások és zónák

Üdvözlettel:

Józan Gábor                                     Horváth Ottó
Kereskedelmi igazgató                       Üzemeltetési igazgató

Tájékoztató levelünk teljes tartalmát az alábbiakban megtekintheti:

pdfTájékoztató

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Olaszország rendeltetéssel futó forgalomban, amennyiben a küldeményt Olaszországban a Mercitalia Rail (2183) továbbítja, úgy a Rail Cargo Hungaria Zrt. (továbbiakban: RCH) abban az esetben teljesíti valamennyi RCH tulajdonú, továbbá az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsira vonatkozó megrendelést és veszi fel a küldeményt fuvarozásra, ha a fuvar – magyar vonali – költségviselője vállalja az 1. számú melléklet szerinti Kocsi-használati díj megfizetését és ezt a kocsi-megrendelés megjegyzés rovatában, valamint a fuvarlevél 7. rovatában (A feladó nyilatkozatai) a következő megjegyzéssel igazolja:

 

BUM/169/18 tartalmát elfogadom

 

Érvényes:

  • 2018. február 1. napjától visszavonásig minden küldemény és minden áru tekintetében, kivéve: gabona (NHM 10. fejezet), maláta (NHM 1107), és repcemag (NHM 1205);
  • 2018. július 1. napjától visszavonásig a gabona (NHM 10. fejezet), a maláta (NHM 1107), és a repcemag (NHM 1205) küldeményeknél.

 

A Kocsi-használati díj – eltérő megállapodás hiányában – 28.1 Mellékdíj kódon kerül elszámolásra.

 

Kérjük, hogy a fuvarköltségek kalkulációja során – a fentiekben részletezett forgalomban – mind az RCH tulajdonában, mind az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsik esetében szíveskedjenek figyelembe venni a Kocsi-használati díjat.

 

Megértő együttműködésüket köszönjük.

 

Melléklet:

1. számú melléklet: Kocsi-használati díj

2. számú melléklet: Rendeltetési állomások és zónák

 

 

Üdvözlettel:

 

 

                            Józan Gábor                                               Horváth Ottó

                      kereskedelmi igazgató                             üzemeltetési igazgató

 

 

Tájékoztató levelünk teljes tartalmát az alábbiakban megtekintheti:

Sajtóközlemény – Biztosított lesz az áruszállítási kapacitás a pécsi fővonal északi szakaszának felújítása idején

.

Üzemeltetési megállapodást kötött az MMV Magyar Magánvasút és a Rail Cargo Hungaria

Budapest, 2017. december 21.A Kelenföld és Érd felső közötti vonalszakasz 2018 februárjában kezdődő, több mint egy évig tartó felújítása és teljes lezárása jelentősen befolyásolja a tehervonatok forgalmát a Budapest–Pécs vasútvonalon és a csatlakozó ágakon. Az érintett térségben több stratégiai jelentőségű nagyvállalat és üzem szállítási igényét kell kielégíteni, ezért a vágányzár a vasútvállalatok részéről is komoly felkészülést igényel. A MÁV időben kidolgozta a megfelelő alternatívát nyújtó kerülőirányokat és azokat a megoldásokat, amelyekkel a tehervonatok közlekedéséhez szükséges pályakapacitások biztosíthatók lesznek. A zavartalan nyersanyagellátást, illetve késztermék-szállítást garantálja a Magyar Magánvasút Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. által ma megkötött üzemeltetési együttműködési megállapodás is.

A szerződést dr. Katona László, a Magyar Magánvasút Zrt. (MMV) vezérigazgatója és dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) Igazgatóságának elnöke, CEO látta el kézjegyével. A dokumentum aláírása alkalmából rendezett eseményen Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató helyettese mellett képviseltették magukat az érintett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyvállalatok.

A vasúti pályahálózat korszerűsítése és megfelelő állapotának hosszú távú fenntartása érdekében jövőre több jelentős vasútépítési projekt folytatódik, illetve indul el. Ezek közül is kiemelten fontos a 40a jelzésű, Budapest–Pusztaszabolcs vonal Kelenföld és Érd felső állomások közötti szakaszának rekonstrukciója, amely a tervek szerint 2018. február végén kezdődik és 13 hónapot vesz igénybe. A pálya sajátos elhelyezkedése és talajszerkezete miatt az építési munkálatok csak speciális építési technológiával és a vonalszakasz teljes lezárásával végezhetők el. A vágányzár nemcsak a személy- és áruszállító vasúti társaságokat, valamint az utasokat érinti, de a fővárostól délre található, az ország gazdasága és energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró vállalatokat is. A Százhalombatta, Ercsi, Szabadegyháza, Dunaújváros, Dunaföldvár és Paks környékén lévő üzemek kiszolgálása érdekében naponta 40-50 tehervonat közlekedését kell biztosítani a szállítási igények várható növekedése mellett.

A Kelenföld és Érd felső közötti forgalom átmeneti szüneteltetése a vasútvállalatok részéről is felkészülést igényel, ezért a MÁV időben elkezdte azon megoldások kidolgozását, amelyekkel a tehervonati közlekedés folyamatosan fenntartható és a szükséges kapacitások is biztosíthatók. A vasúti árufuvarozóknak azzal kell számolni, hogy megnövekedhet a tehervonatok menetideje, alacsonyabb vonatparaméterekkel (pl. kisebb tengelyterheléssel) közlekedhetnek, továbbá a közlekedés szervezése a szokásosnál több eszközt, munkaerőt és költséget igényel majd. A fennálló pályakapacitások optimális felhasználása érdekében jutott arra az elhatározásra az MMV és az RCH, hogy üzemeltetési megállapodást köt.

Dávid Ilona, a HUNGRAIL elnöke a szerződés aláírásakor elmondta: a MÁV, az RCH és az MMV munkatársai azon dolgoztak közösen az elmúlt hónapokban, hogy a rendelkezésre álló útirányok a vágányzár idején megfelelő alternatívát nyújtsanak az áruszállítás számára, figyelembe véve az elszállított áruk volumenét. A hazai vasútvállalatok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) mindent megtettek a felkészülési időszak alatt, hogy a technikai, technológiai megoldások tekintetében megfelelően tudják kiszolgálni a stratégia vállalatokat, illetve napi szinten ellenőrzik a folyamatokat a zavartalan lebonyolítás érdekében. A pálya teljes átépítésével növekszik az engedélyezett tengelyterhelés, megszűnnek a sebességkorlátozások, így a vasút versenyképességének javulása a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozza a vasúti árufuvarozókat.

A vállalatok és üzemek megfelelő ellátása érdekében az RCH és az MMV kooperációjuk során arra törekednek, hogy mérsékeljék a pályahasználati korlátozások negatív következményeit a rendelkezésükre álló kapacitások hatékonyságának növelésével. A két piaci versenytárs üzemeltetés szintjén együttműködik a vontatás, a kocsivizsgálat, a teherkocsik használata, a tolatási és egyéb szolgáltatások területén.

Dr. Katona László, az MMV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy valamennyi vasúti társaságnak lényeges, hogy a fejlesztések után egy modern, a piaci elvárásoknak megfelelő, fejlett pályán közlekedhetnek a vonatok. Nagyon fontos azonban, hogy az átépítések időszaka alatt is biztosított legyen az ügyfelek színvonalas kiszolgálása. A megvalósításban a vasúti árufuvarozó társaságoknak is jelentős a szerepe. Ennek érdekében született a megállapodás, hogy a két jelentős piaci résztvevő összefogva törekedjen a kapacitások és az erőforrások megfelelő összehangolására, hatékony kihasználására, ezzel is biztosítva az ügyfelek szállítási igényeinek megnyugtató kiszolgálását.

Dr. Kovács Imre, az RCH Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a piacvezető társaság üdvözli a magyar pályahálózat fejlesztését, mivel annak megvalósítása emeli az árufuvarozás színvonalát, javítja a szállítás biztonságát és növeli a gazdaságosságát. A közlekedés zavartatása kellemetlen, ugyanakkor természetes és átmeneti velejárója ennek a pozitív folyamatnak. A Rail Cargo Hungaria igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy csökkentse a pályán életbe lépő korlátozásokból fakadó hátrányokat és megrendelőinek továbbra is pontos, minőségi szolgáltatást nyújtson. Különösen fontos ez a határokon túlnyúló fuvarozás esetében, hiszen Magyarország a fordítókorong szerepét tölti be Európa kelet-nyugati és észak-déli vasúti áruforgalmának lebonyolításában. A Rail Cargo Hungaria forgalmának 80 százaléka nemzetközi fuvar.

Háttérinformáció:

Az alábbi intézkedésekkel, összehangolt pályahálózat-működtetői és vonatforgalmi technológiákkal a vágányzár idején a tehervonatok forgalma megoldható. A MÁV együttműködik az érintett vasútvállalatokkal a technológiák összehangolása érdekében, valamint ajánlásokat ad számukra. Az áruszállító vasúttársaságokkal és a térség érintett fuvarozóival havi rendszerességgel egyeztetnek 2017 szeptemberétől.

A gördülékeny forgalom érdekében a MÁV kialakított egy külön irányítói szolgálatot, amely koordinálja a tehervonatok közlekedését, a vasútvállalati kapcsolattartóktól és a nagy szállítási igényű cégek vasúti szállításért felelős munkatársaitól kapott információk alapján. A vágányzár februári megkezdését követően pedig operatív törzs vesz részt a pályahálózat működtetésnek szervezésében a vasútvállalatok bevonásával.

A MÁV és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó közösen vizsgálta a Budapest–Székesfehérvár, Pusztaszabolcs–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalak áteresztő képességét, a tehervonat-forgalom nagyságát és a valószínűsíthető forgalomnövekedés által igényelt kapacitások rendelkezésre állását is. A MÁV Székesfehérvár állomáson több vonatindító vágányt jelölt ki, amelyeket az esetleges forgalmi zavarok megelőzésére vesz igénybe.

A Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalakon karbantartást végeznek február végéig az ideiglenes sebességkorlátozások megszűntetése érdekében, valamint a forgalmi személyzetet is bővítették. Börgönd és Zichyújfalu között önműködő térközi közlekedést alakítanak ki, ezáltal az állomásköz átbocsátó képessége növekszik. A kerülő útirányként igénybe vehető Komárom–Székesfehérvár vonalon a MÁV biztosítja a folyamatos forgalmi szolgálatot.

A Dunától keletre lévő vasútvonalakról (Szob, Hidasnémeti, Záhony, Lőkösháza, Ferencváros felöl) érkező, illetve az arrafelé induló tehervonatok a Kelenföld–Székesfehérvár–Pusztaszabolcs útvonalon közlekedhetnek, a Székesfehérvár– Pusztaszabolcs szakaszon dízelmozdonyos vontatással. Igény esetén a Kiskunhalas–Baja–Dombóvár útvonalon a folyamatos forgalmi szolgálatot is biztosítja a MÁV.

A gyékényesi állomáson át közlekedő tehervonatok részére a Gyékényes–Kaposvár–Rétszilas–Dunaújváros útvonal áll rendelkezésre, a Rétszilas–Dunaújváros szakaszon dízelmozdonyos vontatással. A hegyeshalmi és komáromi állomásokon keresztül közlekedő tehervonatok részére a Hegyeshalom–Komárom–Székesfehérvár–Pusztaszabolcs útvonal használata javasolt, Komárom–Székesfehérvár és Székesfehérvár–Pusztaszabolcs között dízelmozdony húzza a szerelvényeket.

 

Sajtóközlemény - Ösztöndíj leendő mozdonyvezetők középiskolai képzésére

.

Dunaújváros, 2017. november 23. – Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának elnöke, CEO, és Schőn Beatrix, a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma igazgatója, valamint Futóné Szaucsuk Erika, a Bánki Donát Alapítvány elnöke együttműködési megállapodást írtak alá a „Rail Cargo Hungaria Zrt. mozdonyvezetők utánpótlását előkészítő program" megvalósításáról.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. a magyar vasúti árufuvarozási ágazat piacvezetője és legnagyobb munkaadója felelősséget érez a szakember-utánpótlásért. A munkaerőhiány ugyanis a vállalat fejlődésének egyik gátjává vált. A jövőbeni sikeres működés biztosítása érdekében a Rail Cargo Hungaria szerteágazó módon fektet be az utánpótlás-nevelésbe: a Debreceni Egyetemen kreditpontos mesterképzést működtet, kurzust támogat a Dunaújvárosi Egyetemen, gyakornoki programja keretében fiatal diplomásoknak nyújt lehetőséget, hogy az árufuvarozással kapcsolatban közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek. A dunaújvárosi középiskolában most aláírt program célja olyan, a közlekedésgépész tagozaton német nyelvet tanuló diákok tanulmányainak támogatása, akik jövőjüket mozdonyvezetőként képzelik el.
A támogatás összege a 2017/2018-as tanévben összesen 2.750.000 forint. Az ösztöndíjban az iskola tíz, 9. osztályos, német nyelvet tanuló közlekedésgépész tagozatos tanulója részesül. Az ösztöndíj összege a tanulmányi eredménytől függően havi 15.000-40.000 forint.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. nemcsak támogatást, hanem karrierlehetőséget is biztosít azoknak a fiataloknak, akik mozdonyvezetők szeretnének lenni. A társaság évente több mint 135 000 vonatot és közel 32 millió tonna árut közlekedtet, amelyből mintegy 10 millió tonna fuvarozását a 25 mozdonyból álló saját flottájával teljesíti. Feladat tehát van bőven.
A Rail Cargo Hungaria az ösztöndíj mellett a tanulók számára heti két extra német nyelvórát, biztosít, Magyarországon és Ausztriában nyári szakmai táborokat finanszíroz és meghívja a fiatalokat a társaság vállalati családi sportnapjára, vasutasnapi juliálisaira és más szabadidős programjaira.

Az együttműködési megállapodás aláírásakor dr. Kovács Imre elmondta, hogy a Rail Cargo Hungaria hosszú távú elképzelései között szerepel a kiválasztott tanulók támogatása egészen a technikusi vizsga eléréséig. A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező támogatott fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a társaság mozdonyvezető képzésében és egyúttal a cég alkalmazásába lépjenek. A társaság lehetőséget biztosít az ösztöndíjasok mozdonyvezetőként történő foglalkoztatására a legmodernebb vontatójárműveken az ÖBB vállalatcsoportján belül Magyarországon és Európa számos országában.

 Foto

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.
Marketing és kommunikáció
Tel.: 06 1 512 7323
E-mail: press.rch@railcargo.com

 

 

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából miniszteri elismerésben részesült a Rail Cargo Hungaria két kollégája

.

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Közlekedésért Érdeméremmel tüntette ki két a Rail Cargo Hungaria Zrt. két munkatársát Csernus Sándorné üzemeltetési szabályozási szakértőt és Gilányi Zsolt műszaki üzemeltetési szakértőt.

Csernus Sándorné Évi 37 éves vasúti pályafutást tudhat maga mögött. Értékes tapasztalataival ezalatt a MÁV, a MÁV Cargo, majd a Rail Cargo Hungaria korszerűsítési és átalakítási folyamatait támogatta. Munkáját mindig adott feladatára koncentrálva, társaságunk stratégiai céljainak megvalósulását szolgálva, körültekintéssel és rendkívüli alapossággal végzi. Hatékonyan közreműködik jogszabályok korszerűsítési javaslatainak összeállításában. Szakmai felkészültsége, áldozatos hozzáállása és kitartása példaértékű.

Gilányi Zsolt kocsivizsgálati reszortosként kezdte vasúti pályafutását 34 évvel ezelőtt. Az újabb kihívások lehetőségét keresve jelentkezett a MÁV Cargohoz, majd a Rail Cargo Hungaria csapatában kiváló szakértelemmel, munkabírással és kitartással folytatta munkáját. A vállalat kocsivizsgálati minőségbiztosítási rendszerének működését nemzetközi szinten valósította meg. Vasúti életpályája során mindig kiváló kapcsolatot ápolt munkatársaival, a vezetői döntések előkészítésében is következetességgel, alapossággal jár el. Elhivatottsága és munkássága követendő kollégái számára.

kituntetes  kituntetes2

 

Konzultáció a fuvarozási díjak korrekciójáról

.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Budapesten kollegiális eszmecsere keretében vitatta meg szállítmányozási partnereivel a vasúti árufuvarozás aktuális nemzetközi és hazai piaci helyzetét, a piac által kikényszerített díjkorrekció okait és következményeit.

A hatékonyság érdekében hozzá kell nyúlni az árakhoz
Dr. Kovács Imre, az Igazgatóság elnöke, CEO a vasúti fuvarpiac változásait elemezve elmondta, hogy. Magyarországon az ezredforduló óta a vasúti fuvarozás részaránya 24%-ról 17,5%-ra csökkent. Ezzel egy időben a bejegyzett vasútlogisztikai vállalatok száma a háromszorosára növekedett. A társaságok kénytelenek voltak racionalizálni: a csökkenő kereslethez igazították fuvarozási eszközeiket, visszafogták a fejlesztést, kevés figyelmet fordítottak a szakember-utánpótlásra és a képzésre. Mindez kapacitáshiányhoz, az eredményesség romlásához vezetett.
A helyzetet tovább rontották a pályaépítések miatti vágányzárak. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által tervezett vágányzárak több kiemelten fontos vonalon a jövő évben is hónapokig fennmaradnak. A kerülőútvonalak jelentős többleterőforrást követelnek mind vontatási, mind humánerőforrás kapacitásban.

Növelni kell a jövedelemtermelő képességet

Dr. Kovács Imre rámutatott arra, hogy az elmúlt öt évben a fuvardíjak és költségeik közötti olló évről-évre még szélesebbre nyílt, aminek következtében kiadások jelenleg több mint 15%-kal meghaladják díjbevételeket, a működés hatékonysága pedig 20%-kal romlott.
Kijelentette: ezt a tendenciát meg kell állítani. A jelenlegi üzemméret fenntartása csak új eszközökbe történő beruházás útján valósulhat meg, amihez növelni kell a Rail Cargo Hungaria jövedelemtermelő képességét. A piac a szállítási kapacitások bővítése és a minőségbiztosítási befektetések iránti fokozott igényével kikényszeríti a fuvarozás fenntartható díjszerkezetének kialakítását. Ezért – főként irányvonatos forgalmakban – hozzá kell nyúlni az árakhoz.
Az igazgatóság elnöke végezetül elmondta, hogy az RCH a hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartásában érdekelt. Az egyes kocsi szolgáltatás esetében 

pedig javítja szolgáltatását és Magyarországon egyedüli szolgáltatóként megőrzi az országos lefedettséget.

Új fuvarozási feltételek
A találkozón elhangzott, hogy a 2018. évi fuvarozási feltételekről a Rail Cargo Hungaria kereskedői üzletenként állapodnak meg a megrendelőkkel. Általánosságban a tervezett árudíjszabás 6%-os áremelést irányoz elő.

 konzultacio

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.