• Vasúti árufuvarozás és logisztika - Rail Cargo Hungária
  • Vasúti árufuvarozás és logisztika -- Rail Cargo Hungária

Logisztikai szolgáltatások

Rail Cargo Logistics - Hungaria sajtóközlemény – A Rail Cargo Logistics - Hungaria irodát nyitott Ferencváros állomáson

Budapest, 2018. január 22. – A Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. ünnepélyesen megnyitotta irodáját Budapest-Ferencváros állomáson. A diszponálási központ feladata a Balkán Express elnevezésű irányvonatok zökkenőmentes szervezése és a forgalomban futó kocsik irányításának elősegítése. A ferencvárosi iroda a kiskunhalasi kereskedelmi vonattervezést kiegészítve áll az ügyfelek rendelkezésére addicionális logisztikai szolgáltatásokat is nyújtva.

A Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel és a Rail Cargo Logistics - Austria GmbH-val közös nyitó rendezvényen áttekintették a Balkán országokba indított szerelvények képzésére ez év elején bevezetett új megoldás első tapasztalatait.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2018. január 1-jétől a korábbi – az ausztriai Villach, a magyarországi Sopron és Budapest, a szlovákiai Párkány, valamint a szerb Belgrád – gyűjtőpontok helyett kizárólag a budapesti állomáson szervezi irányvonatokba az Európa-szerte a Balkán irányába feladott küldeményeket. Az összehangolt szervezés lehetővé teszi közvetlen vonatok összeállítását Bulgária, Törökország, Szerbia, Macedónia, illetve Görögország felé. Az első Balkán vonat 2018. január 3-án indult Törökországba, majd leközlekedett az első görög expressz is, melynek futásideje – a teljes útvonalon – a korábbi 5-7 nap helyett mindössze 3 napot vett igénybe. A gyors vonatképzés segítségével Szerbiába napi rendszerességgel indul 2, Görögországba és Macedóniába egy szerelvény, Bulgáriába, illetve Bulgárián keresztül Törökországba pedig kétnaponta indítanak vonatot.

Az új megoldás csökkenti a küldemények várakozási idejét és továbbításuk költségeit. A megszűnő csomópontokban korábban átlagosan 46-95 óra várakozási idővel kellett számolni, ráadásul a vonatok döntő többsége legalább két csomóponton kellett, hogy áthaladjon, amíg a rendeltetési helyre eljutott. Ez költségnövekedést okozott és kocsikihasználási problémát jelentett. Az új vonatképzési eljárással a tartózkodási idő átlagosan 48 óra alá csökkenthető és a kocsik célállomásra jutásának ideje több nappal lerövidül. A szállítás gyorsításától a társaság a forgalom növekedését várja.

Az ünnepségen dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Igazgatóságának elnöke, CEO hangsúlyozta, hogy a vállalat a Rail Cargo Group tagvállalatainak képességeire és az innovatív csoporterőre építve folyamatosan növeli szolgáltatásainak versenyképességét. A Balkán Express vonatok menetideje csaknem eléri a kamionok eljuttatási sebességét, miközben csökkenti az autópályák zsúfoltságát és évi ezer tonnákkal csökkenti az erre a forgalomra eső károsanyag-kibocsátást. A Rail Cargo Hungaria és a Rail Cargo Logistics a jövőben is folytatja erőfeszítéseit hasonló előnyöket nyújtó projektvonatok szervezésére – mondta végezetül dr. Kovács Imre.

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Marketing és kommunikáció

Tel.: 06 1 512 7323

E-mail: press.rch@railcargo.com

 

 

Kocsihasználati díj

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Olaszország rendeltetéssel futó forgalomban, amennyiben a küldeményt Olaszországban a Mercitalia Rail (2183) továbbítja, úgy a Rail Cargo Hungaria Zrt. (továbbiakban: RCH) abban az esetben teljesíti valamennyi RCH tulajdonú, továbbá az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsira vonatkozó megrendelést és veszi fel a küldeményt fuvarozásra, ha a fuvar – magyar vonali – költségviselője vállalja az 1. számú melléklet szerinti kocsihasználati díj megfizetését és ezt a kocsi-megrendelés megjegyzés rovatában, valamint a fuvarlevél 7. rovatában (A feladó nyilatkozatai) a következő megjegyzéssel igazolja:

„BUM/169/18 tartalmát elfogadom"

Érvényes:
• 2018. február 1. napjától visszavonásig minden küldemény és minden áru tekintetében, kivéve: gabona (NHM 10. fejezet), maláta (NHM 1107), és repcemag (NHM 1205);
• 2018. július 1. napjától visszavonásig a gabona (NHM 10. fejezet), a maláta (NHM 1107), és a repcemag (NHM 1205) küldeményeknél.

A kocsihasználati díj – eltérő megállapodás hiányában – 28.1 Mellékdíj kódon kerül elszámolásra.

Kérjük, hogy a fuvarköltségek kalkulációja során – a fentiekben részletezett forgalomban – mind az RCH tulajdonában, mind az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsik esetében szíveskedjenek figyelembe venni a kocsihasználati díjat.

Megértő együttműködésüket köszönjük.

Melléklet:
1. számú melléklet: Kocsihasználati díj
2. számú melléklet: Rendeltetési állomások és zónák

Üdvözlettel:

Józan Gábor                                     Horváth Ottó
Kereskedelmi igazgató                       Üzemeltetési igazgató

Tájékoztató levelünk teljes tartalmát az alábbiakban megtekintheti:

pdfTájékoztató

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Olaszország rendeltetéssel futó forgalomban, amennyiben a küldeményt Olaszországban a Mercitalia Rail (2183) továbbítja, úgy a Rail Cargo Hungaria Zrt. (továbbiakban: RCH) abban az esetben teljesíti valamennyi RCH tulajdonú, továbbá az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsira vonatkozó megrendelést és veszi fel a küldeményt fuvarozásra, ha a fuvar – magyar vonali – költségviselője vállalja az 1. számú melléklet szerinti Kocsi-használati díj megfizetését és ezt a kocsi-megrendelés megjegyzés rovatában, valamint a fuvarlevél 7. rovatában (A feladó nyilatkozatai) a következő megjegyzéssel igazolja:

 

BUM/169/18 tartalmát elfogadom

 

Érvényes:

  • 2018. február 1. napjától visszavonásig minden küldemény és minden áru tekintetében, kivéve: gabona (NHM 10. fejezet), maláta (NHM 1107), és repcemag (NHM 1205);
  • 2018. július 1. napjától visszavonásig a gabona (NHM 10. fejezet), a maláta (NHM 1107), és a repcemag (NHM 1205) küldeményeknél.

 

A Kocsi-használati díj – eltérő megállapodás hiányában – 28.1 Mellékdíj kódon kerül elszámolásra.

 

Kérjük, hogy a fuvarköltségek kalkulációja során – a fentiekben részletezett forgalomban – mind az RCH tulajdonában, mind az RCH üzemeltetésében lévő vasúti kocsik esetében szíveskedjenek figyelembe venni a Kocsi-használati díjat.

 

Megértő együttműködésüket köszönjük.

 

Melléklet:

1. számú melléklet: Kocsi-használati díj

2. számú melléklet: Rendeltetési állomások és zónák

 

 

Üdvözlettel:

 

 

                            Józan Gábor                                               Horváth Ottó

                      kereskedelmi igazgató                             üzemeltetési igazgató

 

 

Tájékoztató levelünk teljes tartalmát az alábbiakban megtekintheti:

Sajtóközlemény – Biztosított lesz az áruszállítási kapacitás a pécsi fővonal északi szakaszának felújítása idején

Üzemeltetési megállapodást kötött az MMV Magyar Magánvasút és a Rail Cargo Hungaria

Budapest, 2017. december 21.A Kelenföld és Érd felső közötti vonalszakasz 2018 februárjában kezdődő, több mint egy évig tartó felújítása és teljes lezárása jelentősen befolyásolja a tehervonatok forgalmát a Budapest–Pécs vasútvonalon és a csatlakozó ágakon. Az érintett térségben több stratégiai jelentőségű nagyvállalat és üzem szállítási igényét kell kielégíteni, ezért a vágányzár a vasútvállalatok részéről is komoly felkészülést igényel. A MÁV időben kidolgozta a megfelelő alternatívát nyújtó kerülőirányokat és azokat a megoldásokat, amelyekkel a tehervonatok közlekedéséhez szükséges pályakapacitások biztosíthatók lesznek. A zavartalan nyersanyagellátást, illetve késztermék-szállítást garantálja a Magyar Magánvasút Zrt. és a Rail Cargo Hungaria Zrt. által ma megkötött üzemeltetési együttműködési megállapodás is.

A szerződést dr. Katona László, a Magyar Magánvasút Zrt. (MMV) vezérigazgatója és dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH) Igazgatóságának elnöke, CEO látta el kézjegyével. A dokumentum aláírása alkalmából rendezett eseményen Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató helyettese mellett képviseltették magukat az érintett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyvállalatok.

A vasúti pályahálózat korszerűsítése és megfelelő állapotának hosszú távú fenntartása érdekében jövőre több jelentős vasútépítési projekt folytatódik, illetve indul el. Ezek közül is kiemelten fontos a 40a jelzésű, Budapest–Pusztaszabolcs vonal Kelenföld és Érd felső állomások közötti szakaszának rekonstrukciója, amely a tervek szerint 2018. február végén kezdődik és 13 hónapot vesz igénybe. A pálya sajátos elhelyezkedése és talajszerkezete miatt az építési munkálatok csak speciális építési technológiával és a vonalszakasz teljes lezárásával végezhetők el. A vágányzár nemcsak a személy- és áruszállító vasúti társaságokat, valamint az utasokat érinti, de a fővárostól délre található, az ország gazdasága és energiaellátása szempontjából stratégiai jelentőséggel bíró vállalatokat is. A Százhalombatta, Ercsi, Szabadegyháza, Dunaújváros, Dunaföldvár és Paks környékén lévő üzemek kiszolgálása érdekében naponta 40-50 tehervonat közlekedését kell biztosítani a szállítási igények várható növekedése mellett.

A Kelenföld és Érd felső közötti forgalom átmeneti szüneteltetése a vasútvállalatok részéről is felkészülést igényel, ezért a MÁV időben elkezdte azon megoldások kidolgozását, amelyekkel a tehervonati közlekedés folyamatosan fenntartható és a szükséges kapacitások is biztosíthatók. A vasúti árufuvarozóknak azzal kell számolni, hogy megnövekedhet a tehervonatok menetideje, alacsonyabb vonatparaméterekkel (pl. kisebb tengelyterheléssel) közlekedhetnek, továbbá a közlekedés szervezése a szokásosnál több eszközt, munkaerőt és költséget igényel majd. A fennálló pályakapacitások optimális felhasználása érdekében jutott arra az elhatározásra az MMV és az RCH, hogy üzemeltetési megállapodást köt.

Dávid Ilona, a HUNGRAIL elnöke a szerződés aláírásakor elmondta: a MÁV, az RCH és az MMV munkatársai azon dolgoztak közösen az elmúlt hónapokban, hogy a rendelkezésre álló útirányok a vágányzár idején megfelelő alternatívát nyújtsanak az áruszállítás számára, figyelembe véve az elszállított áruk volumenét. A hazai vasútvállalatok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) mindent megtettek a felkészülési időszak alatt, hogy a technikai, technológiai megoldások tekintetében megfelelően tudják kiszolgálni a stratégia vállalatokat, illetve napi szinten ellenőrzik a folyamatokat a zavartalan lebonyolítás érdekében. A pálya teljes átépítésével növekszik az engedélyezett tengelyterhelés, megszűnnek a sebességkorlátozások, így a vasút versenyképességének javulása a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozza a vasúti árufuvarozókat.

A vállalatok és üzemek megfelelő ellátása érdekében az RCH és az MMV kooperációjuk során arra törekednek, hogy mérsékeljék a pályahasználati korlátozások negatív következményeit a rendelkezésükre álló kapacitások hatékonyságának növelésével. A két piaci versenytárs üzemeltetés szintjén együttműködik a vontatás, a kocsivizsgálat, a teherkocsik használata, a tolatási és egyéb szolgáltatások területén.

Dr. Katona László, az MMV Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy valamennyi vasúti társaságnak lényeges, hogy a fejlesztések után egy modern, a piaci elvárásoknak megfelelő, fejlett pályán közlekedhetnek a vonatok. Nagyon fontos azonban, hogy az átépítések időszaka alatt is biztosított legyen az ügyfelek színvonalas kiszolgálása. A megvalósításban a vasúti árufuvarozó társaságoknak is jelentős a szerepe. Ennek érdekében született a megállapodás, hogy a két jelentős piaci résztvevő összefogva törekedjen a kapacitások és az erőforrások megfelelő összehangolására, hatékony kihasználására, ezzel is biztosítva az ügyfelek szállítási igényeinek megnyugtató kiszolgálását.

Dr. Kovács Imre, az RCH Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy a piacvezető társaság üdvözli a magyar pályahálózat fejlesztését, mivel annak megvalósítása emeli az árufuvarozás színvonalát, javítja a szállítás biztonságát és növeli a gazdaságosságát. A közlekedés zavartatása kellemetlen, ugyanakkor természetes és átmeneti velejárója ennek a pozitív folyamatnak. A Rail Cargo Hungaria igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy csökkentse a pályán életbe lépő korlátozásokból fakadó hátrányokat és megrendelőinek továbbra is pontos, minőségi szolgáltatást nyújtson. Különösen fontos ez a határokon túlnyúló fuvarozás esetében, hiszen Magyarország a fordítókorong szerepét tölti be Európa kelet-nyugati és észak-déli vasúti áruforgalmának lebonyolításában. A Rail Cargo Hungaria forgalmának 80 százaléka nemzetközi fuvar.

Háttérinformáció:

Az alábbi intézkedésekkel, összehangolt pályahálózat-működtetői és vonatforgalmi technológiákkal a vágányzár idején a tehervonatok forgalma megoldható. A MÁV együttműködik az érintett vasútvállalatokkal a technológiák összehangolása érdekében, valamint ajánlásokat ad számukra. Az áruszállító vasúttársaságokkal és a térség érintett fuvarozóival havi rendszerességgel egyeztetnek 2017 szeptemberétől.

A gördülékeny forgalom érdekében a MÁV kialakított egy külön irányítói szolgálatot, amely koordinálja a tehervonatok közlekedését, a vasútvállalati kapcsolattartóktól és a nagy szállítási igényű cégek vasúti szállításért felelős munkatársaitól kapott információk alapján. A vágányzár februári megkezdését követően pedig operatív törzs vesz részt a pályahálózat működtetésnek szervezésében a vasútvállalatok bevonásával.

A MÁV és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó közösen vizsgálta a Budapest–Székesfehérvár, Pusztaszabolcs–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalak áteresztő képességét, a tehervonat-forgalom nagyságát és a valószínűsíthető forgalomnövekedés által igényelt kapacitások rendelkezésre állását is. A MÁV Székesfehérvár állomáson több vonatindító vágányt jelölt ki, amelyeket az esetleges forgalmi zavarok megelőzésére vesz igénybe.

A Székesfehérvár–Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár–Sárbogárd vasútvonalakon karbantartást végeznek február végéig az ideiglenes sebességkorlátozások megszűntetése érdekében, valamint a forgalmi személyzetet is bővítették. Börgönd és Zichyújfalu között önműködő térközi közlekedést alakítanak ki, ezáltal az állomásköz átbocsátó képessége növekszik. A kerülő útirányként igénybe vehető Komárom–Székesfehérvár vonalon a MÁV biztosítja a folyamatos forgalmi szolgálatot.

A Dunától keletre lévő vasútvonalakról (Szob, Hidasnémeti, Záhony, Lőkösháza, Ferencváros felöl) érkező, illetve az arrafelé induló tehervonatok a Kelenföld–Székesfehérvár–Pusztaszabolcs útvonalon közlekedhetnek, a Székesfehérvár– Pusztaszabolcs szakaszon dízelmozdonyos vontatással. Igény esetén a Kiskunhalas–Baja–Dombóvár útvonalon a folyamatos forgalmi szolgálatot is biztosítja a MÁV.

A gyékényesi állomáson át közlekedő tehervonatok részére a Gyékényes–Kaposvár–Rétszilas–Dunaújváros útvonal áll rendelkezésre, a Rétszilas–Dunaújváros szakaszon dízelmozdonyos vontatással. A hegyeshalmi és komáromi állomásokon keresztül közlekedő tehervonatok részére a Hegyeshalom–Komárom–Székesfehérvár–Pusztaszabolcs útvonal használata javasolt, Komárom–Székesfehérvár és Székesfehérvár–Pusztaszabolcs között dízelmozdony húzza a szerelvényeket.

 

Sajtóközlemény - Ösztöndíj leendő mozdonyvezetők középiskolai képzésére

Dunaújváros, 2017. november 23. – Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának elnöke, CEO, és Schőn Beatrix, a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma igazgatója, valamint Futóné Szaucsuk Erika, a Bánki Donát Alapítvány elnöke együttműködési megállapodást írtak alá a „Rail Cargo Hungaria Zrt. mozdonyvezetők utánpótlását előkészítő program" megvalósításáról.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. a magyar vasúti árufuvarozási ágazat piacvezetője és legnagyobb munkaadója felelősséget érez a szakember-utánpótlásért. A munkaerőhiány ugyanis a vállalat fejlődésének egyik gátjává vált. A jövőbeni sikeres működés biztosítása érdekében a Rail Cargo Hungaria szerteágazó módon fektet be az utánpótlás-nevelésbe: a Debreceni Egyetemen kreditpontos mesterképzést működtet, kurzust támogat a Dunaújvárosi Egyetemen, gyakornoki programja keretében fiatal diplomásoknak nyújt lehetőséget, hogy az árufuvarozással kapcsolatban közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek. A dunaújvárosi középiskolában most aláírt program célja olyan, a közlekedésgépész tagozaton német nyelvet tanuló diákok tanulmányainak támogatása, akik jövőjüket mozdonyvezetőként képzelik el.
A támogatás összege a 2017/2018-as tanévben összesen 2.750.000 forint. Az ösztöndíjban az iskola tíz, 9. osztályos, német nyelvet tanuló közlekedésgépész tagozatos tanulója részesül. Az ösztöndíj összege a tanulmányi eredménytől függően havi 15.000-40.000 forint.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. nemcsak támogatást, hanem karrierlehetőséget is biztosít azoknak a fiataloknak, akik mozdonyvezetők szeretnének lenni. A társaság évente több mint 135 000 vonatot és közel 32 millió tonna árut közlekedtet, amelyből mintegy 10 millió tonna fuvarozását a 25 mozdonyból álló saját flottájával teljesíti. Feladat tehát van bőven.
A Rail Cargo Hungaria az ösztöndíj mellett a tanulók számára heti két extra német nyelvórát, biztosít, Magyarországon és Ausztriában nyári szakmai táborokat finanszíroz és meghívja a fiatalokat a társaság vállalati családi sportnapjára, vasutasnapi juliálisaira és más szabadidős programjaira.

Az együttműködési megállapodás aláírásakor dr. Kovács Imre elmondta, hogy a Rail Cargo Hungaria hosszú távú elképzelései között szerepel a kiválasztott tanulók támogatása egészen a technikusi vizsga eléréséig. A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező támogatott fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a társaság mozdonyvezető képzésében és egyúttal a cég alkalmazásába lépjenek. A társaság lehetőséget biztosít az ösztöndíjasok mozdonyvezetőként történő foglalkoztatására a legmodernebb vontatójárműveken az ÖBB vállalatcsoportján belül Magyarországon és Európa számos országában.

 Foto

További információk:

Rail Cargo Hungaria Zrt.
Marketing és kommunikáció
Tel.: 06 1 512 7323
E-mail: press.rch@railcargo.com

 

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.